Trước khi tiếp tục, dù muốn hay không chúng ta cũng cần phải tìm hiểu về các kiểu dữ liệu cơ bản trong Pascal.

Các kiểu dữ liệu cơ bản

1.Các kiểu dữ liệu dạng số nguyên.
2. Các kiểu dữ liệu dạng số có phần
biểu diễn thập phân.
3. Kiểu Char (ký tự).
4. Kiểu Logic:
5. Kiểu String (chuỗi ký tự):

Cụ thể từng kiều dữ liệu đều có đề cập rất nhiều trong các tài liệu Pascal, chúng ta không phân tích cụ thể ở đây.

Advertisements