Vẫn là chương trình đơn giản trong bài trước.
Tuy nhiên bây giờ bạn thử viết lại theo “phong cách” khó nhìn như sau

Program Bai6_Program6;begin
Write(‘Hello World. Prepare to learn PASCAL!!’);Readln;End.

Các câu lệnh chenh chúc, san sát nhau rất khó nhìn, không rõ có OK không?
Nếu bạn biên dịch và chạy thử, bạn sẽ thấy chương trình vẫn chạy tốt.

Tóm lại: Bạn chỉ cần viết ĐỦ, ĐÚNG và theo THỨ TỰ các Câu Lệnh, còn “xít xìn xịt” hay “nghìn trùng xa cách” vẫn không ảnh hưởng gì tới chương trình.

Tuy nhiên, chân thành khuyên bạn không bao giờ Lập trình với phong cách “khó nhìn” giống như ví dụ trong bài này.

Nếu chỉ 5-6 dòng lệnh thì có thể “thử cho vui”. Chứ nếu là một chương trình vài trăm, vài ngàn dòng lệnh mà viết theo kiểu đó thì 99,99% bạn sẽ không bao giờ đi tới đích. Nội việc tìm ra một lỗi nhỏ để gỡ rối thôi đã là một thách thức gần như không thể vượt qua.

Bạn nên tạo một thói quen viết lệnh thật rõ ràng ngay từ đầu

Advertisements