Cấu trúc Begin-End. mà chúng ta nói trong phần trước là một chương trình hợp lệ.
Bạn hoàn toàn có thể biên dịch và chạy thử.
Tuy nhiên nó sẽ không làm gì cả, vì thật ra chúng ta có bắt “nó” làm gì đâu.
Bây giờ chúng ta thử với một chương trình khác, cũng cực kỳ đơn giản, tuy nhiên lần này chúng ta sẽ “làm một cái gì đó”

Program Bai5_Program1;
Begin
Write(‘Hello World. Prepare to learn PASCAL!’);
Readln;
End.

Khi bạn biên dịch và chạy thử, nó sẽ hiện lên câu chào “Hello World. Prepare to learn PASCAL!”

Nhắc lại: Từ khoá End có kèm dấu “.” phía sau báo hiệu kết thúc chương trình, đây là điều bắt buộc phải có trong một chương trình. Từ khoá Begin trên được trình biên dịch hiểu là bắt đầu thực hiện các lệnh sau nó và kết thúc tại từ khoá End có dấu chấm “.”. Khối lệnh nằm trong cặp từ khoá Begin và End nếu có dấu chấm theo sau còn gọi là khối chương trình chính. Ngoài ra, nếu sau từ khoá End không có dấu hoặc có dấu “;” thì đó có thể là khối chương trình con, khối lệnh của hàm hoặc khối lệnh trong chương trình. Trong chương trình có thể có nhiều khối lệnh, tức có thể có nhiều cặp từ khoá Begin và End.

Tuy nhiên chúng ta khoan bàn tới chương trình có nhiều khối lệnh.
Chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình đơn giản. Hãy coi lại chương trình đơn giản ở trên:
Write (hay writeln): Có nhiệm vụ hiển thị một dòng chữ lên mà hình
Readln: Có nhiệm vụ dừng chương trình lại và đợi cho đến khi người sử dụng bấm phím ENTER
-Nếu bạn bỏ qua không có lệnh Readln thì sao? Có lẽ mắt bạn phải nhanh “như điện” thì may ra mới thấy dòng chữ “Hello World. Prepare to learn PASCAL!”

Hy vọng tới đây bạn đã hiểu toàn bộ chương trình đơn giản này:
1/Khi có lệnh Write, nó sẽ in ra mà hình dòng chữ “Hello World. Prepare to learn PASCAL!”. Ngay sau đó nó gặp lệnh Readln, dòng chữ vẫn còn trên màn hình, chương trình sẽ dùng lại và đợi. Nó dừng và đợi, nhưng chưa kết thúc. Nếu bạn không làm gì, chương trình vẫn chạy, nói là “chạy” nhưng nó không làm gì cả, chỉ đợi mà thôi.
2/Khi bạn bấm ENTER, lúc này chương trình thực thi lệnh phía sau lệnh Readln, chính là lệnh End. Lúc này chương trình mới kết thúc thật sự.
3/Bạn hoàn toàn có thể bỏ câu lệnh Readln. Chương trình vẫn hợp lệ, 10 năm vẫn chạy tốt! Tuy nhiên bạn không thể cảm nhận ra là nó đã làm gì. Hoặc đôi khi bạn sẽ nghĩ: “Không biết mình viết sai cái gì mà chương trình không chạy?”

Tóm lai: Theo chúng tôi, trong bước đầu học PASCAL bạn nên dùng nhiều câu lệnh Readln.
Bạn cứ cho đại Readln vào bất cứ đâu bạn muốn kiểm tra xem chương trình chạy tới đó sẽ ra sao, sau khi kiểm tra nếu thấy ổn, bạn hoàn toàn có thể xóa những lệnh Readln đó.

Advertisements