Chúng tôi hy vọng các bạn không chỉ vì đối phó với bài tập mà tham khảo ở đây. Hơn nữa lý thuyết cũng có nhiều trên mạng internet, trong trường, các bạn cũng có thể vào đây tìm tài liệu. Phần này chúng ta thống nhất sẽ rất rút gọn và đơn giản, mục đích là để bạn có thể hệ thống lại những gì đã học. Tuy nhiên, nếu bạn thật sự muốn tìm hiểu từ đầu, hy vọng bạn vẫn có thể rút ra những điều bổ ích từ những chia sẻ này.
Xin nhắc lại: Nếu thật sự mong muốn học được một ngôn ngữ lập trình, đừng bao giờ chạy theo “phong trào”

Nếu bạn quyết định chọn C thì cố gắng theo đến cùng, hay ít nhất cũng nắm vững nền tảng cơ bản của ngôn ngữ C. Nếu bạn quyết theo PHP thì nên tìm hiểu đến nơi đến chốn.

Không có ngôn ngữ nào hơn ngôn ngữ nào cả nếu bạn không nắm rõ.

Khi bạn thật sự thuần thục một ngôn ngữ, việc chuyển qua tìm hiểu một ngôn ngữ khác sẽ rất dễ dàng với bạn.

Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về Pascal. Sẽ rất ngắn gọn, không phải là một giáo trình lý thuyết, với mục đích dễ nắm bắt.

Advertisements